Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie

DODATEK WĘGLOWY

Dodatek Węglowy

 

Dodatek węglowy przysługuje w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,

zasilanie paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

WAŻNE!

Przez paliwa stale rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub palet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Pamiętaj:

 1. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
 2. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się do dnia 30 listopada 2022 r.

  Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. Ośrodek pozostawi bez rozpatrzenia.

  Dodatek przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowe w kwocie 3000,00 zł.
 1. Dodatek Węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. Poz. 1477).

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Wnioski będzie można składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP –  za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
 • tradycyjnie (papierowo) –  w siedzibie budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie, ul. Rynek 62 pokój nr 7 parter

 

Jak wysłać wniosek drogą elektroniczną?

 1. Wypełnij dokładnie wniosek wraz załącznikami i podpisz (do pobrania na dole strony).
 2. Zeskanuj kompletnie wypełniony wniosek (najlepiej do pliku w formacie .pdf).
 3. Podpisz wniosek bezpłatnym profilem zaufanym (funkcjonalność dostępna na stronie https://obywatel.gov.pl/) lub podpisem zaufanym/ kwalifikowanym (za pomocą oprogramowania udostępnionego, przez dostawcę podpisu).
 4. Zaloguj się do portalu ePUAP, następnie wybierz z katalogu spraw na ePUAP Pismo ogólne do podmiotu publicznego (serwis zewnętrzny). Do tworzonej korespondencji dodaj zeskanowany i podpisany wniosek jako załącznik.
 5. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcie otrzymasz odpowiedź na wskazany we wniosku adres email.
 6. Jeśli rozstrzygnięcie w sprawie dodatku węglowego zakończy się negatywnie decyzję administracyjną otrzymasz za pośrednictwem portalu ePUAP na Twoją skrzynkę na portalu GOV.pl.

Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu:

 • 41 343 70 59

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Klauzula RODO

Utworzono dnia 18.08.2022, 14:05

WZÓR WNIOSKU O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO

Utworzono dnia 18.08.2022, 14:17

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny