Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie

Nasze świetlice tętnią życiem, a świetlica w Piotrowie zyskała nowy wygląd

Utworzono dnia 23.04.2021
Nasze świetlice tętnią życiem, a świetlica w Piotrowie zyskała nowy wygląd
Gmina Łagów/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie realizuje projekt pn.: „Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenach wiejskich Gminy Łagów” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” Działanie 9.2 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych” Poddziałanie 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)”.
Dzięki pozyskanym środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego utworzona została świetlica środowiskowa w msc. Płucki wraz z filiami w msc. Piotrów, Nowa Zbelutka oraz Nowy Staw. Świetlice te zostały wyposażone w meble, sprzęt komputerowy, sprzęt i pomoce dydaktyczne, akcesoria muzyczne, zostały umeblowane i wyposażone w niezbędny sprzęt kuchnie za łączną kwotę blisko 1 mln złotych.
Filia świetlicy środowiskowej w Piotrowie przeszła gruntowny remont. Zostały wyremontowane tynki i okładziny wewnętrzne, wykonano sufit podwieszany w sali głównej, naprawiono posadzki, pomalowano pomieszczenia, wymieniono drzwi wewnętrzne w budynku, wyremontowano sanitariaty, poprawiono wentylację pomieszczeń, instalację elektryczną. Zamontowano rolety przeciwsłoneczne w oknach budynku świetlicy. Całkowity koszt remontu to blisko 95 tys. złotych. W świetlicy środowiskowej w Płuckach oraz filii w Nowej Zbelutce powstały sale sensoryczne z profesjonalnym wyposażeniem.
W utworzonych świetlicach odbywają się zajęcia z języka angielskiego, informatyki (robotyki), kulinarne, artystyczno/teatralno/muzyczne, logopedyczne, taneczne, sensoryczne, matematyczne, doświadczaj nauki. Dotychczas zajęcia nie odbywały się w filii świetlicy w msc. Piotrów ze względu na przeprowadzany remont. Obecnie jesteśmy już po odbiorze pomieszczeń przez straż pożarną oraz sanepid. Zajęcia w tej świetlicy wkrótce ruszą. Zajęcia filii świetlicy w Nowym Stawie odbywają się do czasu odbioru budynku przez nadzór budowalny w świetlicy środowiskowej w Płuckach.
Ponadto powstał Punkt Wsparcia Rodziny, który mieści się na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łagowie. W Punkcie Wsparcia można skorzystać z porad psychologa, prawnika, pedagoga oraz terapeuty uzależnień. Terminy przyjęć specjalistów:
- Psycholog – w każdy czwartek w godz. 16:00 – 18:00
- Terapeuta – w każdą środę w godz. 13:30 – 15:30
- Pedagog – w każdą środę w godz. 16:00 – 18:00
- Prawnik- w I i III poniedziałek miesiąca w godz. 16:00 – 18:00 oraz w II i IV wtorek miesiąca w godz. 12:00 – 14:00.
Serdecznie zapraszamy do bezpłatnych porad.
Celem głównym projektu jest wsparcie rodzin z terenu gminy Łagów w okresie 01.05.2020r. – 31.08.2023r. w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.