Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie

Projekt „Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenach wiejskich Gminy Łagów”

Gmina Łagów/Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie realizuje projekt pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenach wiejskich Gminy Łagów” współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest skierowany do mieszkańców obszarów wiejskich Gminy Łagów. Polega na realizacji działań zmierzających do zwiększenia dostępności usług społecznych oraz usług wsparcia rodziny dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Celem projektu jest wsparcie rodzin z terenów wiejskich gminy Łagów w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szklonych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi do 31.08.2023r.

Projekt zakłada wsparcie 115 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 70 osób- dzieci z rodzin ubogich materialnie oraz zaniedbanych wychowawczo oraz 45 rodziców. Projekt składa się z działań obejmujących m.in.: utworzenie, doposażenie i funkcjonowanie świetlicy środowiskowej wraz filiami oraz Punktu Wsparcia Rodziny; prowadzenie profilaktyki społecznej skierowanej do rodzin dysfunkcyjnych, zapewnienie wsparcia na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodzin dysfunkcyjnych – zagrożonych wykluczeniem społecznym i przeżywających trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi i ich wychowywaniu.

Planowane efekty:

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu 50

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu 50

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie 115 (61/54)

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 70 (34/36)

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne 1

Działania projektowe są komplementarne dla przedsięwzięć podejmowanych przez samorząd polegających na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi życia społecznego i aktywności mieszkańców. Mając na uwadze synergię działań zmierzających do zaspokajania potrzeb mieszkańców zarówno w zakresie potrzeb I rzędu jak i potrzeb II rzędu.

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

 

Lokalizacja świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych utworzonych w ramach projektu:

1) Płucki 20, 26 – 025 Łagów,

2) Nowa Zbelutka 84, 26 – 025 Łagów,

3) Piotrów budynek remizy OSP, 26 – 025 Łagów

4) Nowy Staw 32 B, 26 – 025 Łagów

 

Lokalizacja Punktu Wsparcia Rodziny utworzonego w ramach projektu:

ul. Rynek 62
26-025 Łagów

 

Całkowity budżet projektu wynosi: 4 042 871,020 zł;

Wartość dofinansowania: 3 720 311,02 zł

Wartość wkładu własnego: 322 560,00 zł.

Okres realizacji projektu: 04.01.2021 – 31.08.2023

 BIURO PROJEKTU:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie

ul. Rynek 62
26-025 Łagów

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny